Aplikacja 4 elementy zapewnia interaktywny, zabawny i skuteczny sposób poznawania środowiska. Biorąc udział w wyzwaniach środowiskowych w aplikacji, użytkownicy kształtują ekologiczne nawyki, które prowadzą do ochrony i poprawy stanu środowiska, a jednocześnie poznają ciekawe fakty z okolicy. Na swoim profilu mogą śledzić swoje postępy w rozwiązywaniu wyzwań środowiskowych, swój wpływ na środowisko, a każda pomyślna realizacja zadania motywuje ich do dalszych działań. Naszym celem jest nie tylko wspieranie zainteresowań uczniów środowiskiem i pośredniczenie w edukacji w danym obszarze, ale także inspirowanie i motywowanie do samodzielnego działania i proaktywnego podejścia do kwestii środowiskowych. Aplikacja zawiera krótki film dokumentalny.
appStore
gPlay
Tutoriály
layer1
layer2
layer3