Edukacja i świadomość ekologiczna są integralną częścią edukacji i wychowania młodych ludzi. Zwracajmy na to uwagę nie tylko po to, aby przekazać uczniom wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ale przede wszystkim po to, aby zainspirować ich do aktywnego angażowania się w ochronę i tworzenie środowiska. Razem możemy przyczynić się do budowy zrównoważonego i odpowiedzialnego społeczeństwa, w którym każdy członek ma swój udział w ochronie naszej planety dla przyszłych pokoleń. Wierzymy, że stworzycie państwo przestrzeń do wartościowej edukacji dla swoich uczniów i będziecie wspierać w nich miłość i odpowiedzialność wobec siebie, swojego otoczenia i całego ň społeczeństwa.
Podręcznik po nieformalnej edukacji ekologicznej i inspiracja dla pedagogów, edukatorów i wszystkich osób zajmujących się edukacją ekologiczną.

00:00:00

layer1
layer2
layer3