Aplikácia 4 elementy poskytuje interaktívny, zábavný a efektívny spôsob vzdelávania sa v environmentálnej oblasti. Zapojením sa do enviro výziev v aplikácii si používatelia vytvárajú eko návyky, ktoré vedú k ochrane a zlepšeniu životného prostredia a súčasne sa dozvedajú zaujímavé fakty z danej oblasti. Vo svojom profile môžu sledovať svoj pokrok pri riešení environmentálnych výziev, ich dopad na životné prostredie a s každým úspešným splnením úlohy sú motivovaní k ďalším aktivitám. Našim cieľom je nielen podporiť záujem žiakov o životné prostredie a sprostredkovať edukáciu v danej oblasti, ale aj inšpirovať a motivovať k samostatným aktivitám a proaktívnemu prístupu k environmentálnej problematike. Súčasťou aplikácie je krátky dokumentárny film.
appStore
gPlay
Tutoriály
layer1
layer2
layer3