V dnešnom svete, ktorý čelí stále rastúcim environmentálnym výzvam a klimatickým zmenám, je nevyhnutné venovať pozornosť environmentálnej výchove a vzdelávaniu a budovať zodpovednosť za životné prostredie. Projekt 4 ŽIVLY vznikol z vnútornej potreby reagovať na aktuálnu situáciu a približuje environmentálne témy prostredníctvom štyroch základných elementov prírody - voda, vzduch, zem a oheň – spracovaných do divadelnej inscenácie, vzdelávacej enviro aplikácie a metodickej príručky.
OHEŇ
Som oheň. Teplo v tvojom tele a v tvojom srdci. Som hybnou silou života. Som energia, ktorá ťa živí. Som životodarné Slnko. Ukrývam sa v bleskoch a viem sa zjaviť znenazdajky. Ja som hrejivé teplo, ktoré oživuje a dáva život. Ja topím sneh a prebúdzam semienka k rastu. Ja prebúdzam miazgu v stromoch a vytláčam z dreva puky. Ja volám včely v slnečnom kvetinovom tanci, aby si mal plody na tvoj stôl. Ja tvorím a dávam impulz k obnove v kolobehu života. Využívaš ma na pohon, pohyb, pretváranie jedla, varíš, pečieš mnou, premieňaš ma na elektrinu, ktorá je každodennou súčasnosťou takmer všetkých tvojich činností. Konáš impulzívne bez ohľadu na rovnováhu, ktorá keď sa poruší, ja ovládnem svet svojou spaľujúcou mocou. Kto sa zahráva s ohňom ten sa jedného dňa spáli. Volám ťa pre tvoj život, pretože ja prežijem. Ja ťa k životu nepotrebujem, ty potrebuješ mňa...
erasmus+
divadelne centrum
unite
Projekt 4 Živly vznikol v rámci podpory Erasmus Plus. Vznik aplikácie umožnili a realizovalo Divadelné centrum.
Vizuál & grafika aplikácie/webu by Elizabeth Bugyiová, Dominik Prokop. Web by Filip Holčík.
layer1
layer2
layer3