Environmentálna výchova a osveta je neoddeliteľnou súčasťou školstva a výchovy mladých ľudí. Venujme jej pozornosť nielen preto, aby sme žiakom poskytli poznatky z environmentálnej oblasti, ale najmä preto, aby sme ich inšpirovali k aktívnemu angažovaniu sa v ochrane a tvorbe životného prostredia. Spoločne môžeme prispieť k budovaniu udržateľnej a zodpovednej spoločnosti, kde každý člen má svoj podiel na ochrane našej planéty pre budúce generácie. Veríme, že pre svojich žiakov vytvoríte priestor pre zmysluplné vzdelávanie a podporíte v nich lásku a zodpovednosť voči sebe, svojmu okoliu aj celej spoločnosti.
Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a inšpirácia pre pedagógov, vychovávateľov a všetkých, ktorí sa angažujú v environmentálnej výchove.

00:00:00

layer1
layer2
layer3