Aplikace 4 elementy poskytuje interaktivní, zábavný a efektivní způsob vzdělávání se v environmentální oblasti. Zapojením se do enviro výzev v aplikaci si uživatelé vytvářejí eko návyky, které vedou k ochraně a zlepšení životního prostředí a současně se dozvídají zajímavá fakta z dané oblasti. Ve svém profilu mohou sledovat svůj pokrok při řešení environmentálních výzev, jejich dopad na životní prostředí as každým úspěšným splněním úkolu jsou motivováni k dalším aktivitám. Naším cílem je nejen podpořit zájem žáků o životní prostředí a zprostředkovat edukaci v dané oblasti, ale také inspirovat a motivovat k samostatným aktivitám a proaktivnímu přístupu k environmentální problematice. Součástí aplikace je krátký dokumentární film.
appStore
gPlay
Tutoriály
layer1
layer2
layer3