Environmentální výchova a osvěta je nedílnou součástí školství a výchovy mladých lidí. Věnujme jí pozornost nejen proto, abychom žákům poskytli poznatky z environmentální oblasti, ale zejména proto, abychom je inspirovali k aktivnímu angažování se v ochraně a tvorbě životního prostředí. Společně můžeme přispět k budování udržitelné a zodpovědné společnosti, kde každý člen má svůj podíl na ochraně naší planety pro budoucí generace. Věříme, že pro své žáky vytvoříte prostor pro smysluplné vzdělávání a podpoříte v nich lásku a zodpovědnost vůči sobě, svému okolí i celé společnosti.
Průvodce neformální environmentální výchovou a inspirace pro pedagogy, vychovatelů a všech, kteří se angažují v environmentální výchově.

00:00:00

layer1
layer2
layer3