V dnešním světě, který čelí stále rostoucím environmentálním výzvám a klimatickým změnám, je nezbytné věnovat pozornost environmentální výchově a vzdělávání a budovat zodpovědnost za životní prostředí. Projekt 4 ŽIVLY vznikl z vnitřní potřeby reagovat na aktuální situaci a přibližuje environmentální témata prostřednictvím čtyř základních elementů přírody - voda, vzduch, země a oheň - zpracovaných do divadelní inscenace, vzdělávací enviro aplikace a metodické příručky.
VODA
Jsem voda, jsem živá a všechno si pamatuji. Jsem pramen i kapka, která Ti stéká po líci, když pláčeš. Tryskám ze země jako mohutný gejzír, ukrývám se v hlubinách země. Jsem základní podmínkou pro život na Zemi. Jsem měkká, klidná, poddajná a přizpůsobivá. Nemám vlastní tvář ani barvu, ale dokážu probrat všechny tvary i barvy. Jsem jemná mlha, jsem déšť, bouře i sníh, jsem ledovec i rampouch na střeše, jsem kaluž, bažina, rybník, řeka, moře, oceán… V neustálém koloběhu žiji tady už od počátku věků, v nepředstavitelně dlouhé době ve srovnání s tvým životem. Ve tvém těle jsem 70% já – voda. Jsi mnou naplněný, a přece podceňuješ moji existenci a důležitost pro tvůj život. Volám tě pro tvůj život, protože já přežiji. Já tě k životu nepotřebuji, ty potřebuješ mě...
erasmus+
divadelne centrum
unite
Projekt 4 Živly vznikol v rámci podpory Erasmus Plus. Vznik aplikácie umožnili a realizovalo Divadelné centrum.
Vizuál & grafika aplikácie/webu by Elizabeth Bugyiová, Dominik Prokop. Web by Filip Holčík.
layer1
layer2
layer3