V dnešním světě, který čelí stále rostoucím environmentálním výzvám a klimatickým změnám, je nezbytné věnovat pozornost environmentální výchově a vzdělávání a budovat zodpovědnost za životní prostředí. Projekt 4 ŽIVLY vznikl z vnitřní potřeby reagovat na aktuální situaci a přibližuje environmentální témata prostřednictvím čtyř základních elementů přírody - voda, vzduch, země a oheň - zpracovaných do divadelní inscenace, vzdělávací enviro aplikace a metodické příručky.
OHEŇ
Jsem oheň. Teplo ve tvém těle a ve tvém srdci. Jsem hybnou silou života. Jsem energie, která tě živí. Jsem životodárné Slunce. Ukrývám se v blescích a umím se zjevit znenadání. Já jsem hřejivé teplo, které oživuje a dává život. Já topím sníh a probouzím semínka k růstu. Já probouzím mízu ve stromech a vytlačuji ze dřeva poupata. Já volám včely ve slunečním květinovém tanci, abys měl plody na tvůj stůl. Já tvořím a dávám impuls k obnově v koloběhu života. Využíváš mě k pohonu, pohybu, přetváření jídla, vaříš, pečeš mnou, přeměňuješ mě na elektřinu, která je každodenní současností téměř všech tvých činností. Jednáš impulzivně bez ohledu na rovnováhu, která když se poruší, já ovládnu svět svou spalující mocí. Kdo si zahrává s ohněm ten se jednoho dne spálí. Volám tě pro tvůj život, protože já přežiji. Já tě k životu nepotřebuji, ty potřebuješ mě...
erasmus+
divadelne centrum
unite
Projekt 4 Živly vznikol v rámci podpory Erasmus Plus. Vznik aplikácie umožnili a realizovalo Divadelné centrum.
Vizuál & grafika aplikácie/webu by Elizabeth Bugyiová, Dominik Prokop. Web by Filip Holčík.
layer1
layer2
layer3