V dnešním světě, který čelí stále rostoucím environmentálním výzvám a klimatickým změnám, je nezbytné věnovat pozornost environmentální výchově a vzdělávání a budovat zodpovědnost za životní prostředí. Projekt 4 ŽIVLY vznikl z vnitřní potřeby reagovat na aktuální situaci a přibližuje environmentální témata prostřednictvím čtyř základních elementů přírody - voda, vzduch, země a oheň - zpracovaných do divadelní inscenace, vzdělávací enviro aplikace a metodické příručky.
VZDUCH
Jsem vzduch, tvůj dech. Zkus přestat dýchat. Jsem všude kolem. I když mě nevidíš, přece jsem tady. Jsem ovzduší, vánek, větřík, vichřice i uragán. Kroutím větrné mlýny, hraji si s tvým drakem, jemně provětrám tvé vlasy. Dlouho by si bez nádechu nevydržel a přece vše, co do vzduchu nepatří a dusí tě, je dílem člověka. Nádech - výdech, nádech - výdech, nádech - výdech... Existujem se vším, co ve mně je - ano, i se smogem, jedovatými plyny, freony, elektrosmogem. To tvoje plíce nebudou umět dýchat pokud se ztratí veškerý kyslík a nahradí ho látky, které produkuješ při výrobě tolik množství věcí, které v skutečnosti ani nepotřebuješ. Zjisti a zajímej se o to, co se děje se vzduchem. Zajímej se o to, kdo mě ničí a zastav to. Zastav to, dokud není pozdě. Volám tě pro tvůj život, protože já přežiji. Já tě k životu nepotřebuji, ty potřebuješ mě...
erasmus+
divadelne centrum
unite
Projekt 4 Živly vznikol v rámci podpory Erasmus Plus. Vznik aplikácie umožnili a realizovalo Divadelné centrum.
Vizuál & grafika aplikácie/webu by Elizabeth Bugyiová, Dominik Prokop. Web by Filip Holčík.
layer1
layer2
layer3